Podrobné

Fotomapy pořízené dronem mohou být opravdu velmi podrobné. Umíme vyrobit mapy s rozlišením 2-3 mm/pixel Ty se používají pro specální účely. Běžně ale děláme mapy s rozlišením 1 až 3 cm/pixel.

Aktuální

Veřejně dostupné fotomapy jsou skvělá věc. A nejenom proto, že jsou zadarmo. Někdy je ale potřeba získat aktuální data a získat je rychle. Můžete se spolehnout, že výsledky můžete mít i do 24 hodin.

Šité na míru

Mapa může obsahovat velkou spustu dat. Do vaší aktální a podrobné fotomapy vám promítneme vlastnické hranice, projekt vaší stavby nebo třeba změny terénu, ke kterým došlo v minulosti. Od nás dostanete mapu, která vám opravdu sedne.

UAV fotomapy

UAV fotomapy vznikají s pomocí bezpilotních prostředků Sestavují se ze sady snímků o počtu až několika tisíc.

Mapy pořízené bezpilotním prostředkem poskytují dosud nevídanou podrobnost, přesnost a aktuálnost. To vše, společně s nízkými pořizovacími náklady, přináší značné výhody pro řízení infrastruktury.

EASY map a.s. – 2D fotomapy, soutisk fotomap s dalšími podklady

Mapy jsou georeferencovány (jsou umístěny v souřadnicové síti) a díky tomu je možné promítat na sebe jednotlivé vrstvy grafického informačního systému.

Srovnání map šitých na míru a map dostupných zdarma

Někdy postačí mapa dostupná prostřednictvím webové služby nebo koupená za několik stokorun. Takové mapy nabízí například ČÚZK. Jindy je ale potřeba mít mapu podrobnou nebo aktuální nebo dokonce obojí. V takovém případě se obraťte na specializovaného dodavatele, například na nás. Uvádíme jednoduché srovnání vlastností map z obou zdrojů.

Zakázkové fotomapy EASYmap:

Podrobnost
Aktuálnost
Cena

Veřejně dostupné již hotové fotomapy:

Podrobnost
Aktuálnost
Cena
Co je UAV ortofotomapa?

UAV ortofotomapa je obraz zemského povrchu, který vznikl s využitím bezpilotních prostředků (UAV) a který je přesně ukotven v souřadnicové síti.

Jak taková fotomapa vzniká?

Fotomapa vzniká složením běžných snímků do ortomozaiky a upřesněním prostorového uspořádání pomocí tzv. vlícovacích bodů. Někdy také dochází k barevným korekcím mapy a dalším ručním úpravám.

Jaké mají vaše fotomapy rozlišení?

Podrobnost fotomap podřizujeme účelů, pro který jsou tvořeny. Nejpodrobnější fotomapy mají rozlišení okolo 1 mm/pixel. Tyto opravdu podrobné mapy najdou využití u archeologů nebo v ochraně přírody. Běžně se dělají fotomapy s rozlišením 2-5 cm/pixel. Největší fotomapy, které mají dávat obraz o velkých celcích bez důrazu na malé detaily mají rozlišení do 10 cm.

Na krátkém videu uvidíte, jak vzniká model terénu a fotomapa:

ZAJÍMÁ VÁS TO? NECHTE TU NA VÁS KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.

Možná vás zaujmou i naše další produkty: