Technické fotomapy

Pro přesné zobrazení v souřadnicové síti, nejčastěji JTSK nebo WGS84. Jsou neocenitelné pro stavebnictví, těžební průmyslu, správu infrastruktury a jiné aplikace, kde je důležitá přesnost mapy a její napojení na jiné mapy a informační zdroje.

Polní fotomapy

Rozměrově přesné, podrobné a aktuální fotomapy pro aplikace, kde se nevyžaduje přesné napojení na souřadnicovou síť. Mapy umožňují přesné měření vzdáleností i ploch, Jsou vhodné pro použití v ochraně přírody, zemědělství, lesnictví a podobných oborech. Protože odpadá nutnost geodetického zaměření v terénu, jsou mapy levnější i při vysoké kvalitě poskytovaných dat.

Speciální fotomapy

Mimořádně podrobné fotomapy, které jsou užitečné všude tam, kde je kladen důraz na podrobnost zobrazeného detailu. Takové mapy jsou využívána například v archeologii nebo v ochraně přírody pro inventarizaci jednotlivých rostlin. Také se používají k dokumentaci památek nebo při tvorbě fotoplánů.

UAV fotomapy

UAV fotomapy vznikají s pomocí bezpilotních prostředků Sestavují se ze sady snímků o počtu až několika tisíc.

Mapy pořízené bezpilotním prostředkem poskytují dosud nevídanou podrobnost, přesnost a aktuálnost. To vše, společně s nízkými pořizovacími náklady, přináší značné výhody pro řízení infrastruktury.

Mapy jsou georeferencovány (jsou umístěny v souřadnicové síti) a díky tomu je možné promítat na sebe jednotlivé vrstvy grafického informačního systému.

Co je UAV ortofotomapa?

UAV ortofotomapa je obraz zemského povrchu, který vznikl s využitím bezpilotních prostředků (UAV) a který je přesně ukotven v souřadnicové síti.

Jak taková fotomapa vzniká?

Fotomapa vzniká složením běžných snímků do ortomozaiky a upřesněním prostorového uspořádání pomocí tzv. vlícovacích bodů. Někdy také dochází k barevným korekcím mapy a dalším ručním úpravám.

Jaké mají vaše fotomapy rozlišení?

Podrobnost fotomap podřizujeme účelů, pro který jsou tvořeny. Nejpodrobnější fotomapy mají rozlišení okolo 1 mm/pixel. Tyto opravdu podrobné mapy najdou využití u archeologů nebo v ochraně přírody. Běžně se dělají fotomapy s rozlišením 2-5 cm/pixel. Největší fotomapy, které mají dávat obraz o velkých celcích bez důrazu na malé detaily mají rozlišení do 10 cm.

Proč fotomapy od EASYmap?

Protože jsou aktuální a podrobné. Někdy postačí mapa dostupná prostřednictvím webové služby nebo koupená za několik stokorun. Takové mapy nabízí například ČÚZK a známe je například z vynikající aplikace mapy.cz. Jejich velká přednost je, že nic nestojí. Na druhou stranu jsou poměrně málo detailní a mnohdy nevíme jak staré vlastně jsou.

Pro řadu vašich projektů potřebujete mít mapu podrobnou, aktuální a nejčastěji obojí. V takovém případě se obraťte nás. Dodáme vám mapu, která bude šitá na míru a ukáže vám všechno, co od takové mapy čekáte.

Podívejte se na srovnání parametrů našich map a map z veřejně dostupných zdrojů.

Chcete se dozvědět více? Pusťte si video!

a