V minulém roce jsme spolůečně s Agenturou ochrany přírody a krajiny zahájili dlouhodobý projekt, jehož smyslem je prověřit možnosti sledování prosperity některých chráněných druhů. Vytvářímě fotomapy, které jsou tak podrobné, že jsou na nich vidět jednotlivé květy a ty my můžeme spočítat a zjistit jak se jejich populace změnila od posledníhoi mapování.

Jedno z lokalit, kde provádíme mapování je Přírodní rezervace ARBA v Srbské Kamenici. Jde o mokřadní louku, na které se daří pestrému společenstvu. Předmetem ochrany, a také našeho sledování, je populace Bledula jarní, kterou všichni dobře známe.

EASYmap a.s. – bezpilotní letoun připravený k zahájení mapovací mise


EASYmap a.s. – populace bledulí, které čekají až budou spočítány-

Během terénní práce pořídíme stovky snímků s malé výšky. Protože se pohybujeme pod úrovní okolních stromů je velikou výhodou, že dnešní drony mají antikolizní systém, který pomáhá předejít kolizi s větvemi. I tak je ale pilotáž v těsné blízkosti stromů náročná. Jakmile je terénní práce hotova, můžeme se pustit do tvorby mapy.

Výsledkem je mapa hustoty. Taková mapa říká o populaci mnohé a ještě více říká o jejím vývoji, pokud navazuje na mapu pořízenou v předchozím období. Jak se vyvíjí populace bledulí v PR Arba? Výsledky jsou zajímavé. Posuďte sami. Celkový počet květů se nijak zvlášť nezměnil oproti předchozímu mapování v roce 2016. Populace se však o pár metrů přestěhovala a ochranáři mají za úkol zjistit proč a jak je tento jev významný. Bez podrobné fotomapy by takovou informaci nezískali.

EASYmap a.s. – mapa výskytu bledule k 30.3.2016

EASYmap a.s. – mapa výskytu bledule k 31.3.2017

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *