Hlavní výhody pro skládky a recyklační centra

Snížení nákladů na měřické práce

Rychlost dodání výsledků

Kvalita a rozsah dodávaných dat

Zaměření ročního návozu odpadů

Pro pravidelná povinná hlášení o zbytkové kapacitě skládek v rámci integrovaného povolení dodáváme přesná data.

Měření objemů odpadů a materiálů v recyklačních centrech

Pro recyklační centra dodáváme podklady pro hlášení o množství odpadů v zařízení.

Zaměření tělesa skládky pro projekční práce

Zaměření tělesa skládky po skončení rekultivace, zaměření nově vybudovaných kazet, vektorizace modelu skládky.

a