Zaměření dobývacího prosoru

Případová studie a cena:

Zákazník

Velká česká společnost, která se zabývá težbou a úpravou kamene, jílů a výrobou keramických materiálů

Zadání

Pro účely aktualizace důlních map bylo získat výšková a polohová data na území značného rozsahu a to včetně nepřístupných míst. Ze získaného modelu byl poté vytvořen generalizovaný vektorový model.

Rozsah

Fotogrammetricky mapovaná plocha pokryla území o ploše více než 100 ha.

Cena

Zmapování celého území, vytvoření 3D modelu a jeho přesné vlícování a následná tvorba generalizovaného modelu, tvořeného body a liniemi stálo našeho klienta několik desítek tisíc korun.

Hlavní výhody

Rychlost, cena a zmapování nedostupných míst - dosud byl prostor mapován klasickými geodetickými postupy. Spolupráce s námi umožnila získat aktuální data z celého rozsáhlého dobývacího prostoru a to v krátkém čase a za zlomek dřívějších nákladů.

Výsledky:

Vektorové podklady odvozené z podrobných rastrových dat jsme dodali kompletně na klíč. Podařilo se vytvořit vektorový digitální model, který s velkou podrobností zobrazoval dobývací prostor a to i v místech, která jsou obtížně přístupná pozemnímu měření jako jsou například rozbahněné plochy či místa s velkým sklonem terénu.

a